Pozadí_HP_Buildigo.png
bila.png

Příroda a stavebník

mohou fungovat

ve vzájemné symbióze.

  • LinkedIn - Bílý kruh

Kdo jsme

Zabýváme se environmentálním hodnocením vlivu staveb na okolí. 

Fyzikální simulace, BIM modely staveb a klimatická data umožňují komplexní analýzu dopadů staveb na místní mikroklima.

 

Negativní dopady staveb na městské mikroklima, jako je pocitová teplota nebo produkce emisí CO2 lze zmírnit. Základem je podrobná definice uličního prostoru, zelených ploch, stavebních materiálů a použití vegetace na stěnách nebo střechách.

Envi

Pracovní skupina Envi se zabývá administrativou dotací na zelenou infrastrukturu a zajišťuje komplexní projekční činnost. Primárně však zpracovává hodnotící studie vlivu objektů na okolí, které slouží městům a developerům k odpovědnému rozvoji klima-komfortu. Pro Česko, Slovenslo a Polsko zastupuje mezinárodní certifikaci GREENPASS ®

Data

Pracovní skupina Data poskytuje stavebníkům odborný digitální a technologický support. Pořizuje 360° záznamy a letecké snímky, převádí datové modely pro rozšířenou realitu a disponuje vlastním zázemím pro 3D tisk. V její pracovní náplni jsou další expertní služby, např. pasporty, diagnostika konstrukcí, statické posudky. 

Edu

Pracovní skupina Edu provozuje moderní nahrávací studio pro virtuální vzdělávání a online stream webinářů. Organizuje odborné eventy, pořádá školení pro veřejnost a podílí se na přípravě motivačních kampaní v regionech. Referenčními projekty jsou například Festival architektury 2020 a Semináře pro Zeleň střechám!

S čím vám můžeme pomoci

Poskytujeme odbornou technickou podporu a konzultace v oblasti stavební fyziky, vegetačních konstrukcí a výstavby šetrné k životnímu prostředí. Již ve fázi plánování s námi můžete konzultovat vlastní záměr i potenciální kritická místa. Výstupem pro vás bude dostatek informací pro zajištění optimální koncepce, která bude funkční a hospodárná k provozu objektu.

Cena odborné konzultace je 950 Kč / hod.

Zelená střecha

od dotace k realizaci

Malá vrstva zeleně na střeše domu je vstřícným gestem k přírodě, ale především dobrým nástrojem pro hospodaření s vodou. Proto finanční podporu na ozeleňování střech dnes získají v rámci různých programů soukromníci, firmy i města. 

cerna.png

Kontakt

 

Obchodní ředitel

David Kolínek

telefon: +420 770 127 968

e-mail: info@buildigo.cz

BUILDIGO s.r.o.

 

Impact Hub Brno 

Cyrilská 7 

602 00 Brno

​IČ: 07898134​

DIČ: CZ07898134

© 2020 by BUILDIGO s.r.o.