Pozadí_HP_Buildigo.png
bila.png

Příroda a stavebník

mohou fungovat

ve vzájemné symbióze.

Kdo jsme

Jsme konsorcium stavebních inženýrů, expertů na stavební fyziku a výsadbu rostlin vhodných pro vegetační konstrukce. Společně se soustředíme na komplexní data získaná v reálných podmínkách. Výstupem našich studií jsou teplotní mapy, modely proudění vzduchu, množství zasakovaných i odpařených srážek, koncentrace CO2 a pasivní úspory energie v objektu. Jedná se o tzv. Predikci vlivu objektu na okolí. Na základě zjištěných hodnot navrhujeme dílčí úpravy koncepce a instalace vegetačních konstrukcí.

Envi

Pracovní skupina Envi se zabývá administrativou dotací na zelenou infrastrukturu a zajišťuje komplexní projekční činnost. Primárně však zpracovává hodnotící studie vlivu objektů na okolí, které slouží městům a developerům k odpovědnému rozvoji klima-komfortu. Pro Česko, Slovenslo a Polsko zastupuje mezinárodní certifikaci GREENPASS ®

Data

Pracovní skupina Data poskytuje stavebníkům odborný digitální a technologický support. Pořizuje 360° záznamy a letecké snímky, převádí datové modely pro rozšířenou realitu a disponuje vlastním zázemím pro 3D tisk. V její pracovní náplni jsou další expertní služby, např. pasporty, diagnostika konstrukcí, statické posudky. 

Edu

Pracovní skupina Edu provozuje moderní nahrávací studio pro virtuální vzdělávání a online stream webinářů. Organizuje odborné eventy, pořádá školení pro veřejnost a podílí se na přípravě motivačních kampaní v regionech. Referenčními projekty jsou například Festival architektury 2020 a Semináře pro Zeleň střechám!

S čím vám můžeme pomoci

Poskytujeme odbornou technickou podporu a konzultace v oblasti stavební fyziky, vegetačních konstrukcí a výstavby šetrné k životnímu prostředí. Již ve fázi plánování s námi můžete konzultovat vlastní záměr i potenciální kritická místa. Výstupem pro vás bude dostatek informací pro zajištění optimální koncepce, která bude funkční a hospodárná k provozu objektu.

Cena odborné konzultace je 950 Kč / hod

cerna.png

Zelená střecha

od dotace k realizaci

Malá vrstva zeleně na střeše domu je vstřícným gestem k přírodě, ale především dobrým nástrojem pro hospodaření s vodou. Proto finanční podporu na ozeleňování střech dnes získají v rámci různých programů soukromníci, firmy i města. 

A

David Kolínek

Kontakt

 

 

Obchodní ředitel

David Kolínek

telefon: +420 770 127 968

e-mail: info@buildigo.cz

BUILDIGO, s.r.o.

 

IMPACT HUB BRNO 

Cyrilská 7 

602 00 Brno

​IČ: 07898134​

DIČ: CZ07898134

© 2020 by BUILDIGO s.r.o.