ENVI MANAGERS

Zabýváme se zpracováním environmentálních datových studií, které hodnotí dopad objektů na lokální mikroklima, vodní hospodářství, biodiverzitu, energetiku a cirkulární ekonomickou udržitelnost. Certifikované hodnotící simulace slouží investorům k včasné optimalizaci stavby a jejího dopadu na mikroklima a životní prostředí. Tým ENVI poskytuje také odbornou projekční a poradenskou činnost v oblasti vegetačních konstrukcí.

DATA MANAGERS

Poskytujeme stavebníkům odborný digitální a technologický support. Pořizujeme 360° záznamy a letecké snímky, převádíme datové modely pro rozšířenou realitu a disponujeme vlastním zázemím pro 3D tisk.

MARKET MANAGER

Organizujeme odborné eventy, pořádáme školení pro veřejnost a podílíme se na přípravě motivačních kampaní v regionech. V našem portfoliu najdete projekty Festival architektury 2020, Semináře pro Zeleň střechám! a další.

FIREMNÍ KODEX A HODNOTY TÝMU BUILDIGO, s.r.o.

1. Vášeň

Máme neomezené nadšení a to nás nutí vyvíjet vysoce kvalitní a technicky vyspělé výrobky a značky. Děláme to spolehlivě a odpovědně.

 

2. Lidé

Pozitivní přitahuje pozitivní. Naším základním přínosem je náš tým talentovaných, otevřených lidí, kteří pracují efektivně, na základě jasných cílů a sdílených hodnot.

 

3. Odvaha

Jsme odvážní ve způsobu, jakým zkoumáme naši zvědavost, hledáme nové cesty a potom přijímáme odpovědnost za naše rozhodnutí a činy.

 

4. Odpovědnost

Zdroje pečlivě využíváme s akutním vědomím našeho dopadu a snahou chránit životní prostředí dnes i pro budoucí generace.

 

5. Etické

Naše podnikání provozujeme spravedlivě a odpovědně. Snažíme se vytvářet smysluplné vztahy s našimi obchodními partnery.

 

6. Potit se společně

Společné pocení je jednou z předností sportu a toto aplikujeme také v práci. Dokonce i dobré věci lze vylepšit. Jsme vývojáři značek se zaměřením na neustálé zlepšování - vždy s cílem vést.

 

7. Inovace

Naše značky žijí z nápadů. Prostřednictvím neustálé inovace procesů, produktů a způsobů myšlení a spolupráce s kvalifikovanými partnery dosahujeme nových standardů excelence.

 

8. Budoucnost

Mysli dlouhodobě, ale jednej rychle a dobře. Finanční úspěch je důsledkem a zajišťuje naši nezávislost.

KONTAKT

BUILDIGO s.r.o.

IMPACT HUB BRNO 

Cyrilská 7 

602 00 Brno

​IČ: 07898134

telefon: +420 770 127 968

e-mail: info@buildigo.cz

Jsme ověřeným partnerem Rady pro zelené střechy, z.s.. Zajišťujeme profesionální služby od plánování až k realizaci zelené konstrukce. Pomůžeme vám vyřídit čerpání dotace, poskytneme odborné poradenství, expertní posudek a připravíme pro vás nabídku na realizaci. 
"Zelené střechy vnímáme jako technické konstrukce, které jsou nezbytnou součástí udržitelného stavitelství v roce 2020." 
Ing. David Bečkovský

© 2020 by BUILDIGO s.r.o.