Ke stažení

GREENPASS Pre-certification, Město Opava, hotel Opava (studie objektu, přiléhajícího ke sportovní hale) (ke stažení)

GREENPASS Pre-certification, Rezidence Oskarka České Budějovice (ke stažení)

GREENPASS Assessment, BD Modra, (ke stažení)

GREENPASS Technická příručka (ke stažení)

BUILDIGO BOOK environmentální studie staveb

Praha, úřad vlády Strakova akademie – studie odtokových poměrů zahrady akademie, podložení normativních výsledků (není k dispozici online)

Zvolen, developerský projekt Pod Pustým hradom,  hodnocení návrhu na umístění dalších rezidentních budov v předmětné lokalitě (není k dispozici online)

Brno – Bystrc, obytný komplex Panorama – studie obytného souboru budov a posouzení vlivu zelené infrastruktury na snížení pocitové teploty v dané lokalitě (není k dispozici online)