Příroda a stavebník mohou fungovat ve vzájemné symbióze. 

 

Výstupem našich studií jsou teplotní mapy, modely proudění vzduchu, množství zasakovaných i odpařených srážek, koncentrace CO2 a pasivní úspory energie v objektu. Jedná se o tzv. Predikci vlivu objektu na okolí. Na základě zjištěných hodnot navrhujeme dílčí úpravy koncepce a instalace vegetačních konstrukcí.

Zajišťujeme administraci dotačních programů NZÚ, Zeleň střechám! a Velká dešťovka. Zelenou střechu pro vás zajistíme od dotace po realizaci!

Certifikát

GREENPASS

Zpracováváme hodnotící studie vlivu objektů na okolí, které slouží městům a developerům k odpovědnému

rozvoji a klima-komfortu.

Stavební fyzika

a technologie

Poskytujeme odbornou technickou podporu v oblasti stavební fyziky. Vyvíjíme a testujeme nejnovější materiály a software pro stavebnictví.

ODBORNÉ KONZULTACE

V OBLASTI NÁVRHU VEGETAČNÍCH KONSTRUCÍ & JEJICH VLIVU NA PROSTŘEDÍ

Jsme konsorcium stavebních inženýrů a expertů na výsadbu rostlin vhodných pro vegetační konstrukce. Společně se soustředíme na komplexní data získaná v reálných podmínkách.

 

Již ve fázi plánování s námi můžete konzultovat vlastní záměr i potenciální kritická místa. Výstupem pro vás bude dostatek informací pro zajištění optimální koncepce, která bude funkční a hospodárná k provozu objektu.

Cena odborné konzultace je 950 Kč / hod

ENVI- DATA- EDU-

Pracovní skupiny společnosti Buildigo charakterizuje jejich zaměření.

ENVI- Zabývá se administrativou dotací na zelenou infrastrukturu, zajišťuje komplexní projekční činnost a zpracovává simulace vlivu staveb na okolí. 

DATA- Poskytuje stavebníkům odborný digitální a technologický support. Pořizuje 360° záznamy a letecké snímky, převádí datové modely pro rozšířenou realitu a disponuje vlastním zázemím pro 3D tisk. V její pracovní náplni jsou také další expertní služby, např. pasporty, diagnostika konstrukcí, statické posudky. 

EDU- Organizuje odborné eventy, pořádá školení pro veřejnost a podílí se na přípravě motivačních kampaní v regionech. Například Festival architektury 2020 a Semináře pro Zeleň střechám!

BUILDIGO s.r.o.

IMPACT HUB BRNO 

Cyrilská 7 

602 00 Brno

​IČ: 07898134​

DIČ: CZ07898134

cerna.png

© 2020 by BUILDIGO s.r.o. 

Kontakt

 

Obchodní ředitel

David Kolínek

telefon: +420 770 127 968

e-mail: info@buildigo.cz

Buildigo, s.r.o.

 

Impact Hub Brno 

Cyrilská 7 

602 00 Brno

​IČ: 07898134​

DIČ: CZ07898134

© 2020 by Buildigo s.r.o.