Studie biosolární střechy (bioFVE)

Studie biosolárních střech (bioFVE)

  • Studie biosolárních střech se zabývá vhodným návrhem zelené střechy v kombinaci s FV panely.

  • Jedná se o kombinaci studie radiace a stínění, tak abychom jasně definovali vhodnou polohu rozmístění panelů.

  • Výstupem je studie, která definuje uvažovaný skutečný výkon FV panelů a dává komplexní návod, jak k návrhu v kombinaci se zelenou střechou přistoupit.

  • Pro ideální návrh požadujeme doplněný chechklist (komplexní přehled požadavků, které jsou pro uvažovanou střechu známy)

  • Nabízíme také zpracování pouze projektové dokumentace v požadovaném stupni pro samostatnou instalaci FVE.

bisolární střecha studie