Zelená

střecha

klient: soukromí investoři

realizace: 2019-2020

Pro investory zajišťujeme podporu během celého procesu realizace zelené střechy. Od návrhu přes vyřízení dotace po realizaci.

Rozhodující moment pro úspěšné vyřízení žádosti je  odborné posouzení navržené konstrukce a realizace odpovídající vegetační skladby.

Zelená střecha Brno
Zelená střecha Brno

Malá vrstva zeleně na střeše domu je vstřícným gestem k přírodě, ale především dobrým nástrojem pro hospodaření s vodou. Proto finanční podporu na ozeleňování střech dnes získají v rámci různých programů soukromníci, firmy i města.

Například celých 800 Kč na metr čtvereční získá stavebník v programu Nová zelená úsporám; až 1 400 Kč / m2 dostane každý majitel nemovitosti na území města Brna.

Motivací veřejného zájmu je vsakovat vodu v místě jejího dopadu a zlepšovat mikroklima v centrech měst. Například 100 m2 skladby s hybridní deskou opatřenou tenkou vrstvou substrátu zadrží přes 40 m3  dešťové vody ročně.

Společnost BUILDIGO s.r.o. pro Vás zajistí:

  • veškerou administrativu spojenou s vyřizováním dotací (Zeleň střechám Brno, Nová zelená úsporám atd.),

  • současně vypracuje kompletní dokumenty, které jsou povinnými přílohami,

  • zajistí statické posouzení uvažované zelené střechy,

  • odborný posudek, který je nutný pro schválení žádosti o dotaci,

  • po schválení dotace zajistí vlastní realizace zelené střechy,

  • a na konec vyúčtování dotace.

Můžete se spolehnout jak na kvalitní návrh tak provedení a to vše s maximální péčí.

Zajímá Vás více podrobností? Ozvěte se nám anebo zavolejte na tel. číslo 770 127 968. Rádi Vám maximálně poradíme.

A co se nám v Brně za podpory dotačního titulu Zeleň střechám podařilo se podívejte v galerii projektů.

Zelená střecha svému okolí vizuálně dává na vědomí vztah investora k životnímu prostředí.

 

Její funkce sdružuje kromě příkladného vodního hospodářství i další zásady šetrného stavitelství. Vlastnost rostlin vytvářet pomocí slunečního záření kyslík a nikoliv teplo ji řadí mezi nejúčinnější formy pasivní ochrany budov před sluncem. Na obrázcích můžete vidět teplotní mapu (snímek při teplotě okolního vzduchu 30°C) dle jednotlivých pěstebních metod řazených: řízky, zakořeněné sazenice a předpěstovaný koberec. Meziroční přírůstky sazenic vytvoří celistvou zelenou plochu přibližně za 3-5 let svého života.

Nejlepší hodnoty instalovaných řešení průkazně vykazuje vegetace celistvě pokrývající plochu střechy. Instalaci souvrství je možné provádět nejen na plochých, ale také šikmých střechách. V závislosti na sklonu, lokalitě a pozici objektu vůči světovým stranám vypracuje společnost BUILDIGO  realizační projekt. Tento projekt respektuje také konstrukční vlastnosti stavby, tak aby byl zajištěn bezpečný, komfortní provoz objektu a odtok zbytkové vody do akumulační nádrže nebo dešťové kanalizace.


Realizaci zajišťujeme našim zákazníkům skrze kvalitní partnery z řad firem zabývajících se instalací střešních plášťů. Vybrané botanické práce pak zajišťují zahradníci proškolení k práci na střeše. Neodbornou manipulací může dojít k porušení vodotěsné vrstvy, čemuž společnost BUILDIGO předchází právě spoluprací s ukázněnými a odbornými pracovníky.

Upřednostňujeme výrobky oběhového hospodářství

 

Při navrhování dbáme na hospodaření s druhotnými surovinami. Výrobky při jejichž výrobě nedochází nutně ke spotřebě primárních zdrojů jsou vynikající a stejně kvalitní alternativou. Pro zelené střechy upřednostňujeme použití retenční hybridní desky EnviBoard vyrobené z recyklovaných polyesterových vláken bez chemických pojiv. Slouží ve vegetační skladbě jako drenážní vrstva, která zabezpečuje ideální odtok dešťových vod ze střechy. Její odtoková charakteristika kopíruje chování substrátu a vykazuje tak lepší vlastnosti než například nopova fólie nebo hydrofilní vata.

Cena zelené střechy

Dobrým výchozím bodem pro stanovení rozpočtu mohou být částky dané dotačními programy. Ty obvykle kalkulují s finanční podporou 50 - 85 % způsobilých výdajů. Pakliže například program Nová zelená úsporám dotuje každý metr plochy zelené střechy 800 Kč může se konečná cena na trhu pohybovat v rozmezí 920 - 1 200 Kč. Nabídky které jsou v nižší cenové hladině tak s největší pravděpodobností nesplňují požadovanou kvalitu. 

Jsme partnerem a členem Rady pro zelené střechy, z.s.

 

Komplexní problematiku zelených střech najdete popsanou na webu www.zelenstrecham.cz