Zelená střecha od dotace k realizaci

Pro investory zajišťujeme podporu během celého procesu realizace zelené střechy.

Od návrhu přes vyřízení dotace (dotace zelená střecha Brno Zeleň střechám, dotace zelená střecha Nová zelená úsporám 2030) po vlastní realizaci.

Dokumentace obsahuje mimo povinné přílohy také odborný posudek zelené střechy.

Rozhodující moment pro úspěšné vyřízení žádosti je odborné posouzení navržené konstrukce a realizace odpovídající vegetační skladby.

Malá vrstva zeleně na střeše domu je vstřícným gestem k přírodě, ale především dobrým nástrojem pro hospodaření s vodou. Proto finanční podporu na ozeleňování střech dnes získají v rámci různých programů soukromníci, firmy i města.

Například celých 700 Kč na metr čtvereční získá stavebník v programu Nová zelená úsporám; až 1 400 Kč/m2 dostane každý majitel nemovitosti na území města Brna.

Motivací veřejného zájmu je vsakovat vodu v místě jejího dopadu a zlepšovat mikroklima v centrech měst. Například 100 m2 skladby s hybridní deskou opatřenou tenkou vrstvou substrátu zadrží přes 40 m3 dešťové vody ročně.

zelená střecha dotace Brno - Bosonohy
Společnost BUILDIGO s.r.o. pro Vás zajistí:
  • veškerou administrativu spojenou s vyřizováním dotací (dotace zelená střecha Brno Zeleň střechám, dotace zelená střecha Nová zelená úsporám 2030 atd.),

  • současně vypracuje kompletní dokumenty, které jsou povinnými přílohami,

  • zajistí statické posouzení uvažované zelené střechy,

  • odborný posudek, který je nutný pro schválení žádosti o dotaci,

  • po schválení dotace zajistí vlastní realizace zelené střechy,

  • a na konec vyúčtování dotace.

Můžete se spolehnout jak na kvalitní návrh tak provedení a to vše s maximální péčí.

Zajímá Vás více podrobností? Kontaktujte nás anebo zavolejte na tel. číslo 770 127 968. Rádi Vám maximálně poradíme.

A co se nám v Brně za podpory dotačního titulu Zeleň střechám podařilo se podívejte v galerii projektů.

zelená střecha dotace Brno - Řečkovice