Extenzivní

zelené střechy

klient: soukromí investoři

realizace: 2020

Pro klienty zajišťujeme finanční podporu na realizace zelených střech. Rozhodující moment pro úspěšné vyřízení žádosti je  odborné posouzení navržené konstrukce a realizace odpovídající vegetační skladby.

Malá vrstva zeleně na střeše domu je vstřícným gestem k přírodě, ale především dobrým nástrojem pro hospodaření s vodou. Proto finanční podporu na ozeleňování střech dnes získají v rámci různých programů soukromníci, firmy i města. Například celých 800 Kč na metr čtvereční získá stavebník v programu Nová zelená úsporám; až 1 400 Kč / m2 dostane každý majitel nemovitosti na území města Brna a 85 % nákladů proplácí Operační program Velká Dešťovka. Motivací veřejného zájmu je vsakovat vodu v místě jejího dopadu a zlepšovat mikroklima v centrech měst. Například 100 m2 skladby s hybridní deskou opatřenou tenkou vrstvou substrátu zadrží přes 40 m3* dešťové vody ročně.

Společnost BUILDIGO s.r.o. na sebe převezme veškerou administrativu spojenou s vyřizováním dotací a současně vypracuje kompletní dokumenty, které jsou povinnými přílohami. Navrhujeme a ve spolupráci s ověřenými partnery realizujeme řešení, která jsou udržitelná v rámci celého životního cyklu stavby. Můžete se tedy spolehnout na kvalitní návrh i provedení. 

Zelená střecha svému okolí vizuálně dává na vědomí vztah investora k životnímu prostředí.

 

Její funkce sdružuje kromě příkladného vodního hospodářství i další zásady šetrného stavitelství. Vlastnost rostlin vytvářet pomocí slunečního záření kyslík a nikoliv teplo ji řadí mezi nejúčinnější formy pasivní ochrany budov před sluncem. Na obrázcích můžete vidět teplotní mapu (snímek při teplotě okolního vzduchu 30°C) dle jednotlivých pěstebních metod řazených: řízky, zakořeněné sazenice a předpěstovaný koberec. Meziroční přírůstky sazenic vytvoří celistvou zelenou plochu přibližně za 3-5 let svého života.

Nejlepší hodnoty instalovaných řešení průkazně vykazuje vegetace celistvě pokrývající plochu střechy. Instalaci souvrství je možné provádět nejen na plochých, ale také šikmých střechách. V závislosti na sklonu, lokalitě a pozici objektu vůči světovým stranám vypracuje společnost BUILDIGO  realizační projekt. Tento projekt respektuje také konstrukční vlastnosti stavby, tak aby byl zajištěn bezpečný, komfortní provoz objektu a odtok zbytkové vody do akumulační nádrže nebo dešťové kanalizace.


Realizaci zajišťujeme našim zákazníkům skrze kvalitní partnery z řad firem zabývajících se instalací střešních plášťů. Vybrané botanické práce pak zajišťují zahradníci proškolení k práci na střeše. Neodbornou manipulací může dojít k porušení vodotěsné vrstvy, čemuž společnost BUILDIGO předchází právě spoluprací s ukázněnými a odbornými pracovníky.

Upřednostňujeme výrobky oběhového hospodářství

 

Při navrhování dbáme na hospodaření s druhotnými surovinami. Výrobky při jejichž výrobě nedochází nutně ke spotřebě primárních zdrojů jsou vynikající a stejně kvalitní alternativou. Pro zelené střechy upřednostňujeme použití retenční hybridní desky EnviBoard vyrobené z recyklovaných polyesterových vláken bez chemických pojiv. Slouží ve vegetační skladbě jako drenážní vrstva, která zabezpečuje ideální odtok dešťových vod ze střechy. Její odtoková charakteristika kopíruje chování substrátu a vykazuje tak lepší vlastnosti než například nopova fólie nebo hydrofilní vata.

Cena zelené střechy

Dobrým výchozím bodem pro stanovení rozpočtu mohou být částky dané dotačními programy. Ty obvykle kalkulují s finanční podporou 50 - 85 % způsobilých výdajů. Pakliže například program Nová zelená úsporám dotuje každý metr plochy zelené střechy 800 Kč může se konečná cena na trhu pohybovat v rozmezí 920 - 1 200 Kč. Nabídky které jsou v nižší cenové hladině tak pravděpodobně nesplňují požadovanou kvalitu. 

Jsme partnerem a členem

Rady pro zelené střechy, z.s.

 

Komplexní problematiku zelených střech najdete popsanou na webu www.zelenstrecham.cz 

cerna.png

© 2020 by BUILDIGO s.r.o. 

Kontakt

 

Obchodní ředitel

David Kolínek

telefon: +420 770 127 968

e-mail: info@buildigo.cz

BUILDIGO s.r.o.

 

Impact Hub Brno 

Cyrilská 7 

602 00 Brno

​IČ: 07898134​

DIČ: CZ07898134

© 2020 by BUILDIGO s.r.o.